In een mededingingsrechtelijk arrest van 8 juli 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1483) heeft de Hoge Raad aan de feitenrechter de vrijheid gelaten om te bepalen of die het zogenoemde doorberekeningsverweer als een schade(omvang)verweer aanmerkt dan wel als een beroep op voordeelstoerekening. Casus: mededingingsrecht en doorberekenen van te hoge koopprijs ABB heeft zich schuldig gemaakt aan kartelvorming en een

Het bericht Doorberekeningsverweer als schade(omvang)verweer of als beroep op voordeelstoerekening verscheen eerst op amweb.Bron: AMweb Doorberekeningsverweer als schade(omvang)verweer of als beroep op voordeelstoerekening