Consumenten zijn positief over de veranderingen die zij in de verzekeringsbranche signaleren. Toch hebben zij niet het gevoel dat verzekeraars het belang van hun klanten echt vooropstellen. Dit lees ik in de CVS Consumentenmonitor 2014 van het Verbond voor Verzekeraars. Ik hoop dat de resultaten van dit onderzoek verzekeraars doet beseffen dat een transformatie nodig

Bron: AMweb Drie adviezen voor verzekeraars om de gemakzuchtige klant aan zich te binden