De toekomstige dekkingsgraad van pensioenfondsen staat nog sterker onder druk dan zij nu doen voorkomen, zo stelt pensioenadviseur Aon Hewitt na analyse van de methodiek die fondsen hanteren in de eind maart bij DNB ingediende herstelplannen. Op basis van die plannen denken pensioenfondsen dat volgend jaar mogelijk gekort gaat worden op uitkeringen vanwege de lage

Bron: AMweb ‘Druk op dekkingsgraad pensioenfondsen is veel groter’