Klantgegevens worden in steeds grotere hoeveelheden verzameld en geanalyseerd. Maar wordt de klant daar nu beter van? Privacy is een illusie. Life Management Platformen gaan daar verandering in brengen. Een model met enorme kansen voor verzekeraars. Vorig jaar toonde onderzoek aan dat met 300 likes, Facebook een beter profiel van jou kan schetsen dan je echtgeno(o)t(e).

Bron: AMweb Een model met kansen voor verzekeraars