Het Europese Hof van Justitie heeft vandaag met twee uitspraken het begrip ‘vrije advocaatkeuze’ bij rechtsbijstandverzekeringen verder ingevuld. Zowel een ontslagprocedure bij het UWV als een bezwaarprocedure moeten worden gezien als administratieve procedures waarbij verzekerden recht hebben op het kiezen van een eigen advocaat. De eerste zaak draait om een verzekerde van DAS die begin

Bron: AMweb EU-hof: ook vrije advocaatkeuze bij UWV- en bezwaarprocedures