De Federatie van Assurantieclubs heeft met ingang van deze week een partnerdossier op amweb. Ook gaan de clubs die aangesloten zijn bij de Federatie, maandelijks een pagina in am:magazine vullen. Het is voor de koepelorganisatie van assurantieclubs een nieuwe manier om de bekendheid in en de impact op de branche te vergroten. De Federatie en

Bron: AMweb Federatie pakt groter podium dankzij samenwerking met am: