Misstanden worden niet altijd gemeld aan de AFM. Ruim een kwart van de financieel dienstverleners zegt in een AFM-enquête bekend te zijn met misstanden. Slechts 63% van hen kaart deze aan bij de AFM. Een groep van 73% zegt niet bekend met misstanden te zijn, en een vijfde van hen weet ook niet wanneer de

Bron: AMweb Financieel dienstverlener meldt misstand niet altijd aan AFM