Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) wil dat de regering het maximale hypotheekbedrag verder verlaagt. De Loan-to-Value (LTV) moet geleidelijk worden afgebouwd met 1%-punt per jaar na 2018, totdat een niveau van 90% is bereikt. Het FSC, adviesorgaan van de regering, wil op deze wijze voorkomen dat huiseigenaren bij een nieuwe crisis met een restschuld blijven zitten. Volgens

Bron: AMweb Financieel Stabiliteitscomité: maximale hypotheek moet verder omlaag