Financiële Planning

“Failing to plan, is planning to fail.”

Financiële Planning is vooruitzien. Helaas wordt dit door verschillende aanpassingen en veranderingen steeds moeilijker gemaakt. De pensioenleeftid wordt aangepast, aftrekbaarheid van hypotheekrente staat ter discussie, belastingvrij sparen wordt beperkt, etc. Toch is het zaak om op basis van feiten en huidige wetgeving en regelingen tijdig inzicht te krijgen in uw financiële toekomst.

Financiële Planning geeft antwoord op vragen als:

  • hoe ziet t.z.t. mijn pensioen eruit?
  • kan ik eerder stoppen met werken?
  • kan ik in mijn huidige woning blijven wonen in geval van arbeidsongeschiktheid?
  • hoe zit het met mijn nabestaanden als ik plotseling kom te overlijden?

Bij een financiële planning kunnen grofweg een drietal thema’s centraal staan:

  • de planning van het inkomen
  • de planning van uw vermogen
  • de planning van uw nalatenschap