In onze analyses wordt uitgegaan van het netto besteedbaar inkomen. Het netto besteedbaar inkomen is het bedrag dat u overhoudt nadat uw vaste uitgaven zijn afgetrokken van uw netto inkomen.

Daarbij tellen ook de inkomsten van huisgenoten mee.

Over netto inkomsten zal doorgaans geen onduidelijkheid bestaan. Dat kunnen zijn:

 • loon, salaris, pensioen of sociale uitkering
 • vakantiegeld en andere eenmalige uitkeringen
 • spaarloon
 • bijverdiensten
 • ontvangen alimentatie (ook voor de kinderen)
 • studiebeurs
 • rente van giro-, bank- en spaarrekeningen
 • vergoedingen voor kamerverhuur/kostgangers
 • heffingskortingen
 • toeslagen

Van uw netto inkomen moet u de vaste kosten die u maandelijks heeft aftrekken. Die vaste kosten kunnen zijn:

 • netto woonlasten
 • premies voor de zorgverzekering
 • betaalde alimentatie

Het bedrag dat overblijft is het netto besteedbaar inkomen. Dit is het bedrag dat u kunt gebruiken voor eten, drinken, sparen. op vakantie gaan, etc. U bepaalt wat voor u voldoende is. U bepaalt hoeveel u iedere maand te besteden wilt hebben.

Het netto besteedbaar inkomen in de huidige situatie is op basis van deze informatie goed in te schatten. Maar uw netto besteedbaar inkomen inschatten bij pensionering, bij overlijden of bij arbeidsongeschiktheid wordt al een stuk moeilijker, zo niet onmogelijk. Vandaar dat we u laten zien wat uw netto besteedbaar inkomen is in die situaties.

Benieuwd naar uw netto besteedbaar inkomen geworden?