Pensioen

Pensioen is het inkomen dat u geniet wanneer u niet meer werkt.

Het pensioenstelsel is gebaseerd op 3 pijlers:

  1. Het basispensioen, de AOW.
  2. Het pensioen dat u via de werkgever opbouwt
  3. Het kapitaal dat u vrijwillig zelf opbouwt

Belangrijkste is natuurlijk hoe uw pensioen er uit ziet. Met de internet toets kunt u een indicatie krijgen van uw inkomensontwikkeling als u stopt met werken. Vul uw gegevens in en volg de aanwijzingen.

Doe de test

In onze dienstverlening maken wij een heldere analyse van uw situatie. Doe dit tijdig om een goed beeld te krijgen of vrijwillige opbouw noodzakelijk is om uw wensen en doelstellingen te kunnen realiseren.

Voor meer informatie kunt u op onderstaande sites terecht.

Consumentenwebsite Verbond van Verzekeraars

AOW: Ministerie van Socaile Zaken en Werkgelegenheid en Sociale Verzekeringsbank

Pensioenfondsen: De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op alle pensioenfondsen