De fusie tussen de pensioenfondsen Zorg en Welzijn (PFZW) en Werk- en (re)Integratie (PWRI) is op de lange baan geschoven. De fondsen geven de huidige dalende dekkingsgraden en de “instabiele markten” als reden voor het uitstel van het samengaan. “Onder de huidige omstandigheden is het niet in het belang van de deelnemers en pensioengerechtigden van

Bron: AMweb Fusie pensioenfondsen PFZW en PWRI in ijskast