Zeer recent heeft de Hoge Raad in een arrest bepaald dat bezitters van een dier niet een medebezitter kunnen aanspreken voor schade die door dat dier bij hen is veroorzaakt. De regel uit het Hangmatarrest(HR 8 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM6095) is niet van toepassing op artikel 6:179 BW. Dit geldt ook wanneer een dier wordt gebruikt

Bron: AMweb Geen aansprakelijkheid medebezitter/bedrijfsmatige medegebruiker dier