Voor pensioenuitvoerders vervalt in 2018 het recht om kleine pensioenaanspraken af te kopen. Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) heeft daarover overeenstemming bereikt met de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. In plaats daarvan krijgen uitvoerders het recht om kleine pensioenen zonder tussenkomst van de gewezen deelnemer over te dragen naar de

Het bericht Geen afkoop meer van kleine pensioenen verscheen eerst op amweb.



Bron: AMweb Geen afkoop meer van kleine pensioenen