De minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok ziet geen aanleiding om bij hypotheken te streven naar verdere standaardisatie van productvoorwaarden. Daarbij speelt ook mee dat de laatste jaren al veel is ingegrepen in de hypotheekmarkt en het daarom niet verstandig lijkt om de markt op dit moment te belasten met een standaardisatietraject. Dit schrijft

Bron: AMweb Geen verdere standaardisatie hypotheekproducten