Een gegarandeerde pensioenuitkering is in de huidige tijd niet meer houdbaar, vindt de Pensioenfederatie. In zijn nieuwjaarstoespraak liet directeur Gerard Riemen deze nieuwe houding van de pensioenfondsen al doorschemeren, in een interview met het FD gaat hij er verder op in. De fondsen staan open voor een ommezwaai richting een individuelere aanpak van de pensioenuitkering.

Bron: AMweb Gegarandeerd pensioen is passé, vindt de Pensioenfederatie