Intermediairs hebben Monuta gekozen als de beste uitvaartverzekeraar, blijkt uit het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek van GfK. Monuta troefde Dela en Klaverblad Verzekeringen af. “Uitvaartverzekeraars slagen er over het algemeen in om een goede relatie met intermediairs op te bouwen”, concludeert GfK naar aanleiding van het gemiddelde tevredenheidscijfer van 7,4 dat de tussenpersonen gaven. Monuta wordt het

Bron: AMweb GfK: Intermediair vindt Monuta de beste