Opinieblad de Groene Amsterdammer wijdt in haar jongste nummer een lijvig artikel aan de Autoriteit Financiële Markten. Op basis van vijf maanden intensief onderzoek naar de werkwijze van de AFM in drie van de belangrijkste dossiers – woekerpolissen, rentederivaten en accountants – concluderen de auteurs dat grote marktpartijen in het huidige stelsel ‘vrijwel onaantastbaar’ zijn.

Bron: AMweb Groene Amsterdammer: ‘AFM is waakhond die niet bijt’