De financiële positie van de grootste pensioenfondsen is vorige maand verder onder druk komen te staan. Ambtenarenfonds ABP, Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) en metaalfondsen PMT en PME gaven vandaag aan dat de dekkingsgraad in februari verder is weggezakt. Bij het ABP zakte de dekkingsgraad vorige maand naar 88,2%, waardoor het gemiddelde over het afgelopen jaar

Bron: AMweb Grote pensioenfondsen verder onder druk