De meningen over de mogelijkheid van het herverzekeren van het woekerpolis zijn verdeeld, bleek tijdens het rondetafelgesprek over de toekomst van de verzekeringssector. Woekerpoliscriticus van het eerste uur Arnoud Boot gelooft in elk geval niet in deze oplossing. Op uitnodiging van de vaste commissie voor Financiën lieten onder meer wetenschappers, verzekeraars, toezichthouders en consumentenpartijen hun

Bron: AMweb ‘Herverzekeren woekerpolisclaims is een illusie’