In het 1e kwartaal van 2016 zijn 50 bedrijven gestart in de intermediaire adviesmarkt. In het 4e kwartaal van 2015 waren er 41 starters en in het 3e kwartaal van 2015 39. Het aantal starters neemt dus weer toe. De meeste nieuwe kantoren zijn gestart als eenmanszaak, te weten bijna 60%. Dit duidt er op

Bron: AMweb Het aantal starters neemt voor het 3e achtereenvolgende kwartaal toe