Er zijn meerdere mogelijkheden om risico’s te inventariseren en vervolgens te managen tot beheersbare risico’s. Graag maak ik je deelgenoot hoe ik dat bekijk. Het inventariseren en vervolgens managen van de risico’s van een onderneming is inzichtelijk gemaakt in bijgevoegd model. Centraal staat het bedrijf met al zijn belangen. Niet alleen kan er iets misgaan met

Bron: AMweb Het risicomodel van Risistent