In de assurantiebranche zijn de afgelopen jaren allerlei wettelijke veranderingen doorgevoerd, waaraan de assurantie-ondernemer moet voldoen. Innovatie is daardoor niet altijd vanzelfsprekend in deze branche. FiDiB geeft ondernemers een platform om elkaar te inspireren en om samen iets nieuws te creëren. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de leden van FiDiB elkaar ook beter leren kennen. Zo

Bron: AMweb Innovatie door leden FiDiB