Het intermediair betaalt ruim 40% teveel voor aansluiting bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Dit stellen brancheorganisatie CFD en kennisinstituut Stichting ODIN naar aanleiding van een onderzoek dat ze deden naar de kosten van het klachteninstituut. De rekening zou volgens de onderzoekers eerlijker moeten worden verdeeld over de sector. Directe aanleiding voor dit onderzoek is een

Bron: AMweb ‘Intermediair betaalt teveel voor KiFiD’