Volmachtbedrijven en verzekeraars moeten toch vooral samen optrekken in plaats van tegenover elkaar staan, is de boodschap die vertrekkend NVGA-voorzitter Michael de Nijs wil meegeven. Vandaag deel 1 van een interview over onder meer het beloningsmodel: ‘Dat is een non-issue.’ Hoewel hij de voorzittershamer neerlegt, blijft De Nijs nog wel twee jaar als bestuurslid betrokken

Bron: AMweb Interview met Michael de Nijs (1): ‘Beloning volmachten is geen issue meer’