Op initiatief van Cobra1998, de netwerkgroep voor jongeren die werken in de sector coassurantie brand, is een nieuwe cursus, Introductie Coassurantie Brand, ontwikkeld. Jonge nieuwkomers in de brandsector kunnen in zeven bijeenkomsten hun kennis bijspijkeren. De introductie is ontwikkeld omdat bestuursleden van Cobra1998 hebben geconstateerd dat de nieuwkomers binnen de brandsector ‘regelmatig onvoldoende kennis paraat

Bron: AMweb Introductie Coassurantie Brand voor nieuwkomers in brandsector