De strengere regelgeving en hogere kapitaaleisen die sinds januari 2016 met Solvency II zijn doorgevoerd, bieden kansen voor verzekeraars die op zoek zijn naar run off-portefeuilles. De komende jaren gaat die markt flink groeien, was de conclusie op de conferentie Run off 2016: New Dynamic in the Market in het Duitse Hamburg. Omdat kapitaaleisen door

Bron: AMweb Invoering Solvency II brengt markt voor run off-portefeuilles op gang