Het komt met enige regelmaat voor dat werkzaamheden rondom wateren worden verricht vanaf drijvende voorwerpen, bijvoorbeeld vanaf een ponton. Mocht er door of vanaf het ponton schade worden toegebracht aan in de buurt liggende kabels of leidingen, dan geldt er in veel gevallen een speciaal aansprakelijkheidsregime: die van de aanvaring. Algemeen In boek 8 van

Bron: AMweb Kabel- en leidingschade: Voor aansprakelijkheid op grond van ‘aanvaring’ is schuld nodig