Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt de afwikkeling van de fiscale faciliteit voor pensioen in eigen beheer (PEB), die directeuren-grootaandeelhouders nu in hun eigen bedrijf hebben zitten, te steunen. Dit schrijft het FD. Staatssectretaris Wiebes en veel dga’s willen van deze fiscale faciliteit af. Volgens het FD is er brede steun van vrijwel alle partijen

Bron: AMweb Kamer lijkt afwikkeling pensioen in eigen beheer te steunen