De Tweede Kamer heeft vanmiddag twee moties in het kader van de Wft aangenomen. Het betreft de motie over een ontheffingsmogelijkheid voor schrijnende gevallen en over de overgangstermijn voor de centrale Wft-examinering. Aukje de Vries (VVD) pleitte er met steun van Pieter Omtzigt (CDA) en Wouter Koolmees (D66) voor dat er een ontheffingsmogelijkheid zou komen

Bron: AMweb Kamer schaart zich achter Wft-moties