De kamerleden Omtzigt (CDA), Ulenbelt (SP) en Krol (50plus) hebben vragen gesteld aan de staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de verhoging van de rekenrente pensioen.  Zij vragen aan de staatssecretaris of zij zich haar brief aan de Eerste Kamer kan herinneren waarin zij toezichthouder DNB vraagt de voorziene wijziging van de Ultimate Forward Rate (UFR) voor pensioenfondsen

Bron: AMweb Kamervragen over rekenrente pensioen