De toezichthouders op de pensioensector, AFM en DNB, kampen met tekorten bij hun eigen pensioenfondsen als gevolg van de lage rente. Paul Ulenbelt (SP) wil er meer van weten en heeft Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Veel adviseurs en uitvoerders van pensioenfondsen staan er met hun eigen pensioenen niet goed

Bron: AMweb Kamervragen over tekorten bij pensioenfondsen AFM en DNB