De Geschillencommissie van Kifid heeft een klacht over een zogeheten ‘roll-over’ kredietovereenkomst van Achmea als rechtsopvolger van Staalbankiers toegewezen. De bank moet aan consumenten de negatieve rente op een hypothecaire geldlening vergoeden. De hypotheekovereenkomst bepaalt dat consumenten een rentetarief gelijk aan het CHF LIBOR tarief, vermeerderd met een opslag van 0,7%, moeten betalen. Het leenbedrag

Bron: AMweb Kifid: Achmea moet negatieve rente op hypothecaire geldlening vergoede