Monuta mag de berekening van de afkoop- en premievrije waarde van een uitvaartpolis niet zomaar veranderen, zo heeft klachteninstituut Kifid geoordeeld. De wijziging van de rekenmethode, doorgevoerd in 2014, moet worden teruggedraaid: “De uitvaartverzekeraar moet zich aan de vooraf vastgelegde afspraken houden.” Monuta heeft klanten schriftelijk geïnformeerd over veranderingen die per 1 juli 2014 zouden

Het bericht Kifid fluit Monuta terug om nieuwe berekening afkoopwaarde verscheen eerst op amweb.Bron: AMweb Kifid fluit Monuta terug om nieuwe berekening afkoopwaarde