De reikwijdte van de zorgplicht van een adviseur hangt mede af van de mate waarin de adviseur beloond wordt, zegt de Geschillencommissie van Kifid in een recente uitspraak. “Hierbij is onder meer van belang of de adviseur enkel provisie ontvangt voor het afsluiten van de verzekering of tevens een doorlopende jaarlijkse provisie.” Het gaat in

Bron: AMweb Kifid: ‘geen doorloopprovisie, dan ook geen actieve dienstverlening’