Bij overname van verzekeringsportefeuilles wordt de nieuwe verzekeraar verantwoordelijk voor een ‘deugdelijke’ administratie van de overgenomen polissen. Dat oordeelt de Geschillencommissie van Kifid in een klachtzaak tegen Axent, die in 2010 de uitvaartverzekeringen van Aegon en zijn rechtsvoorgangers heeft overgenomen. In april 2014 ontving een klant van Axent de mededeling dat zij voor € 241

Bron: AMweb Kifid: ‘Nieuwe verzekeraar verantwoordelijk voor administratie overgenomen polissen’