Kifid heeft de eerste klachtzaken in het dossier MKB-rentederivaten afgerond. In tien zaken is succesvol bemiddeld tussen ondernemers en banken. In twee uitspraken heeft de Geschillencommissie de vordering tegen de bank afgewezen en in één zaak is de vordering van de klant gedeeltelijk toegewezen. Bij de gedeeltelijke toekenning van de claim heeft de bank naar

Bron: AMweb Kifid: Tien zaken MKB-rentederivaten geschikt