Naar nu bekend is geworden heeft Klachteninstituut Kifid dit voorjaar financieel-juridisch adviseur bureau ClaimConcept het recht ontzegd om als belangenbehartiger van consumenten op te treden in geschillen met verzekeraars. Volgens de geschillencommissie is het besluit genomen omdat ClaimConcept het belang van in procedures betrokken consumenten schaadde. ClaimConcept is het bedrijf van Jelle Terpstra uit Joure

Het bericht Kifid wijst claimbureau beleggingsverzekeringen de deur verscheen eerst op amweb.Bron: AMweb Kifid wijst claimbureau beleggingsverzekeringen de deur