Afgelopen vrijdag besteedde Amweb aandacht aan een uitspraak van het Kifid over de omvang van de plicht van een adviseur om periodiek aandacht te besteden aan de verzekeringen van zijn klant. Die uitspraak maakt vooral duidelijk dat adviseurs er goed aan doen om duidelijk te communiceren wat zij doen voor de klant. Daarmee kunnen een

Bron: AMweb Kifiduitspraak periodieke polischeck kent beperkingen