Aan een klacht in de zin van art. 6:89 BW wordt de eis gesteld dat aan de schuldenaar duidelijk mededeling wordt gedaan van het feit dat er sprake is van een gebrek waarvoor de schuldeiser hem aansprakelijk houdt. De enkele mededeling dat sprake is van een gebrek, is onvoldoende. Dit besliste het Hof Den Bosch

Het bericht Klachtplicht: enkele melding van gebrek is onvoldoende verscheen eerst op amweb.



Bron: AMweb Klachtplicht: enkele melding van gebrek is onvoldoende