Klaverblad Verzekeringen sloot 2015 af met een nettowinst van € 18,3 mln. In 2014 was dat € 56,1 mln. Het lagere resultaat is voornamelijk het gevolg van lagere beleggingsresultaten. Het brutopremie-inkomen daalde naar € 190,6 mln. Wel stegen aan het einde van het jaar de aantallen nieuwe verzekeringen. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2015. Klaverblad Verzekeringen

Bron: AMweb Klaverblad Verzekeringen ziet winst fors afnemen