Jetta Klijnsma (SZW) gaat het recht van pensioenuitvoerders om tot afkoop van kleine pensioenaanspraken over te gaan, omvormen tot de verplichting om kleine pensioenaanspraken over te dragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder als iemand van baan wisselt. Of naar de uitvoerder waar de deelnemer het meeste pensioen heeft opgebouwd. Dat schrijft ze in een brief aan

Bron: AMweb Klijnsma wil einde aan afkoop kleine pensioenpotjes