Vorig jaar (bij brief van 19 juni 2014) heeft minister Asscher de Tweede Kamer geïnformeerd over de gevolgen van de prepensioenuitkering voor de WW-uitkering. De volgorde (eerst prepensioenuitkering en dan pas WW-uitkering) is daarbij doorslaggevend voor de vraag of de prepensioenuitkering in mindering strekt op de WW-uitkering. Inmiddels heeft ook de Centrale Raad van Beroep

Bron: AMweb Korting prepensioen van WW-uitkering