De commissie Financiën van de Tweede Kamer organiseert op woensdag 13 april een rondetafelgesprek over het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Het doel van het rondetafelgesprek is om meer inzicht te krijgen in de eventuele gevolgen van de monetaire politiek van de ECB, inclusief het huidige opkoopprogramma en de beleidsopties die nog overwogen

Bron: AMweb Kritiek op ECB beleid tijdens rondetafelgesprek