Nederlanders hebben in vergelijking met het buitenland weinig keuzemogelijkheden in het pensioenstelsel. Ook in Nederland is meer keuzevrijheid mogelijk, mits er grenzen en goede standaard opties zijn. Dat concluderen onderzoekers van pensioendenktank Netspar na een internationale vergelijking van pensioenstelsels. Ruimere keuze bij de opbouw en bij de uitkering van het aanvullend pensioen zou ook Nederlanders

Bron: AMweb Laat pensioendeelnemer kiezen, maar wel binnen de lijntjes