Bij de evaluatie van het provisieverbod zou overwogen moeten worden dat consumenten de mogelijkheid krijgen om de advieskosten via een premieopslag te spreiden over (een deel van) de looptijd van het te sluiten product. Dat bepleit Legal & General-directeur Arno Dolders naar aanleiding van een onderzoek onder consumenten over de ervaringen met het provisieverbod voor

Bron: AMweb Legal pleit voor betaling advies via premieopslag