Het pensioentekort van nabestaanden verdient meer aandacht, vindt Legal & General. Daarom roept de verzekeraar adviseurs op om extra alert te zijn op deze problematiek en stelt hij een gratis rekentool beschikbaar. De sinds 1 januari veranderde de opbouw van het nettopensioen boven de € 100.000 hebben invloed op de opbouw van het nabestaandenpensioen. De

Bron: AMweb L&G vraagt aandacht adviseurs voor pensioentekort nabestaanden