Tussenpersonen kunnen vanaf vandaag met hun vragen ook via WhatsApp of Online chat terecht bij de Intermediair Service Desk van Lloyds Bank. Beide tools worden-vooralsnog in een pilotproject- ingezet om intermediairs op een snelle en toegankelijke wijze bij te staan. Daarnaast heeft Lloyds Bank haar Online Hypothekengids doorzoekbaar gemaakt zodat tussenpersonen sneller en makkelijker kunnen

Bron: AMweb Lloyds Bank zet WhatsApp in richting intermediair