Vertegenwoordigers van aanbieders, adviseurs, bemiddelaars en opleidings- en exameninstituten worden, net als in 2014, uitgenodigd PE-actualiteiten in te dienen bij het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD). De PE-commissie van het CDFD betrekt de markt, mede op initiatief van de minister van Financiën, actief bij het verzamelen van de PE-actualiteiten. De PE-actualiteiten kunnen worden ingediend via het

Bron: AMweb Markt mag weer PE-actualiteiten aandragen bij CDFD