De Autoriteit Consument en Markt (ACM) spoort consumenten aan om vooral producten te gaan vergelijken als zijn een verzekering of ander financieel product willen sluiten. Daarmee kunnen ze op jaarbasis tot € 2.400 besparen, zo heeft de mededingingsautoriteit becijferd. De besparing bedraagt al snel honderden euro’s. ACM heeft per huishoudtype het mogelijke voordeel berekend voor

Bron: AMweb Mededingingswaakhond: shoppen loont